This website uses cookies to enhance your experience.
WELCOME AT THE BABY'S CORNER

Veelgestelde vragen

Apetrots! Dat zijn we op onze nieuwe webshop. Voortaan kan je dus lekker grasduinen door ons volledige aanbod voor baby, kind en mama vanuit je terrasstoel, je luie zetel of je bed. Maak het je gemakkelijk en geniet. Maak het je gemakkelijk en geniet van onze overzichtelijke shop, helder gerangschikt en met een duidelijk woordje uitleg bij elk product!

Heb je een vraag? We helpen je graag!

Met open armen staan onze mama’s klaar met raad en daad voor al je vragen, ideeën en wie weet ook zorgen over je baby, je kind, je zwangerschap. Van harte welkom aan alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s in onze reuzegrote winkel vol grootse inspiratie voor alles wat jullie spruitjes nodig hebben: speelgoed, kleding, linnen, meubels, babyspullen, kinderwagens, … en breng je spruitjes mee naar ons paradijs!
  • Bij the baby's corner kan je kopen op de webshop en heb je de keuze tussen laten leveren en afhalen in de winkel.
  • Online aankopen doe je 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 op www.thebabyscorner.be
  • Telefonisch zijn we bereikbaar op 09 381 12 70
Als een aanbod slechts een beperkte  geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt  dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
Bij Baby’s Corner artikels bestellen kan op drie manieren:
Om  een product online aan te kopen, voegt de klant het product toe aan  zijn winkelmandje. Nadien geeft de klant zijn contactgegevens en  facturatiegegevens in. Vervolgens kiest de klant de leveringswijze en  betaling en eventuele klantenkaartgegevens. Daarna klikt de klant op de  knop 'Totaal berekenen' om een laatste overzicht te krijgen van het  totaalbedrag van zijn bestelling inclusief transportkosten. Als laatste  stap aanvaard de klant Baby’s Corner algemene voorwaarden en klikt de  klant op de knop 'Bestelling betalen' met als bijschrift "bestelling met  betalingsverplichting". Eens de betaling aanvaard werd is de aankoop  definitief. Na de bestelling krijgt de klant van Baby’s Corner een  mailtje ter bevestiging. Online aankopen bij Baby’s Corner is makkelijk,  veilig en kan 24u/24u!
De klant selecteert de  artikelen online en plaatst ze op zijn verlanglijstje. Met een afdruk  van dit lijstje kan de klant langskomen in de winkel. De artikelen die  Baby’s Corner niet in stock heeft, worden voor de klant bij onze  leveranciers besteld.
Weet de klant al welke  artikelen hij nodig heeft? Dan kan de klant contact opnemen per e-mail  of fax. Baby’s Corner helpt de klant graag verder met zijn bestelling.
De  bestelling is compleet en de overeenkomst tussen Baby’s Corner en de  klant is definitief zodra Baby’s Corner de bestelling bevestigt per mail  en zodra Baby’s Corner voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen  heeft. Indien de uitgever van de kaart van de klant weigert om in te  stemmen met de betaling aan Baby’s Corner, kan Baby’s Corner niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of  niet-levering van de bestelling.
Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Het  is mogelijk grote bestellingen te plaatsen bij Baby’s Corner. Wel moet  gezegd worden dat de voorraden hier niet altijd op voorzien zijn. De  klant zal dus meestal rekening moeten houden met een wachttijd. De klant  wordt hier uiteraard steeds duidelijk over geïnformeerd.
Een  geplaatste bestelling is ongeldig als Baby’s Corner de vaste woon- of  verblijfplaats van de klant niet kan vaststellen. Indien Baby’s Corner  dit nodig acht, is Baby’s Corner gemachtigd bij de klant de nodige  gegevens op te vragen.
De op de site vermelde verkoopprijzen zijn aangegeven in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en  diensten. De klant komt dus nooit voor verrassingen te staan.  Verzendkosten zijn niet inbegrepen. De eventuele verzendkosten worden de  klant aangerekend aan het einde van de bestelling.
Indien  er zich voor bestelde artikels onvoorziene leveringsproblemen zouden  stellen, zal Baby’s Corner aan de klant mogelijke alternatieven  voorstellen en heeft de klant ten allen tijde het recht de bestelling  kosteloos te annuleren.
De klant is de prijs verschuldigd die Baby’s Corner op haar webshop heeft meegedeeld.
Kennelijke  fouten of vergissingen in het aanbod, zoals bijvoorbeeld een verkeerde  prijsopgave en/of andere evidente onjuistheden binden Baby’s Corner op geen enkele manier en kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst  door Baby’s Corner worden gecorrigeerd.
Tijdens  de periode die Baby’s Corner in het aanbod vermeldt, wijzigen de  prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in  Btw-tarieven.
Baby’s Corner beschrijft altijd zo volledig  en nauwkeurig mogelijk wat Baby’s Corner de klant verkoopt. De  beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de klant een  goede beoordeling te laten maken.
Baby’s  Corner kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele  onjuistheden/fouten in de informatie die gegeven wordt bij de artikelen.
De  foto's die bij de producten weergeven worden, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Ze zijn niet contractueel en verplichten Baby’s Corner op geen enkele manier. Daarnaast draagt Baby’s Corner geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers.
Baby’s Corner kan een bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door de  klant besteld product niet op voorraad zou zijn bij de leverancier,  verplicht Baby’s Corner zich er toe de klant binnen 6 dagen na het  doorgeven van de bestelling, of van zodra de informatie voor Baby’s Corner beschikbaar is, hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte te  brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aangeleverd kan  worden.
Als binnen een bestelling een  aantal producten niet beschikbaar zijn, dan zullen de beschikbare  goederen alvast verzonden worden. Van zodra de resterende artikelen  beschikbaar zijn, wordt de rest van de bestelling kosteloos opgestuurd.  In geval van afhaling, kunnen de reeds beschikbare artikelen eerst opgehaald worden.
Daarnaast is de aangegeven beschikbaarheid ter indicatie en houdt deze geen enkele contractuele verplichting in.
Net  zoals bij promotionele acties geldt steeds het principe "op is op".  Baby’s Corner is niet verantwoordelijk voor een onvoorziene vroegtijdige uitputting van de voorraad.
Online  reserveren is niet mogelijk. De klant kan echter wel langskomen in de  winkel en er een reservatie bon laten opmaken. Gereserveerde artikelen worden maximum 6 maanden na het opmaken van de bon voor de klant  gestockeerd in het magazijn (ongeacht wanneer deze geleverd worden).  Voor grote stukken of omwille van plaatsgebrek in het magazijn van de  betreffende winkel kan deze periode worden ingekort. Haalt de klant de  artikelen niet af binnen deze termijn dan vervalt de reservatie. Om administratieve redenen kan het voorschot niet terugbetaald worden.
De klant kan het verschuldigde bedrag betalen met:
Kredietkaart
Betalen met kredietkaart op www.thebabyscorner.be / www.thekidscorner.be  / themumscorner.be / www.babyscorner.be is veilig, snel en makkelijk. Baby’s Corner aanvaardt Visa en Euro/Master Card. Het online gebruik van een kredietkaart helpt Baby’s Corner de behandeling en bevestiging van  zijn bestelling te bespoedigen. Beveiliging is van het grootste belang  bij online bestellen, daarom gebruikt Baby’s Corner alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie. Om fraude te voorkomen, accepteert Baby’s Corner enkel kredietkaarten waarvan het facturatieadres gelijk is aan het afleveradres.
Bancontact
Baby’s Corner accepteert Bancontact/Mister Cash van alle Belgische  banken. Het online gebruik van een bankkaart helpt Baby’s Corner de  behandeling en bevestiging van de bestelling te bespoedigen. Beveiliging is van het grootste belang bij online bestellen, daarom gebruikt Baby’s  Corner alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie.
Overschrijving – vooruitbetaling
Kiest de klant voor de optie overschrijving – vooruitbetaling, dan  maakt de klant het totaalbedrag van de bestelling over op de rekening  van Baby’s Corner. Deze gegevens worden de klant toegestuurd per e-mail.  Van zodra Baby’s Corner de betaling ontvangen heeft (en de gevraagde  artikelen zijn op voorraad) verzendt Baby’s Corner de bestelling.
Opgelet! Vermits  een overschrijving steeds enkele dagen in beslag neemt alvorens op onze rekening te verschijnen is dit betaalmiddel niet geschikt voor  dringende afhalingen of verzendingen. U kan in dat geval beter online  met uw kaart betalen.
De  klant geeft bij het plaatsen van de bestelling aan hoe de betaling zal  gebeuren. Het totaalbedrag van de bestelling, alsook de methode van  betalen, worden aan de klant bevestigd in de e-mail die verzonden wordt  na het plaatsen van de bestelling.
Om  een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te  waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie  en zo over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de klant  geen speciale software nodig. De klant kan een veilige SSL-verbinding  herkennen aan het desbetreffende symbool in de onderste statusbalk van  de browser.
Op krediet kopen is niet mogelijk.
Heeft  Baby’s Corner de betaling na 14 dagen niet ontvangen, dan wordt de  bestelling automatisch geannuleerd. Uiteraard krijgt de klant van Baby’s Corner ruimschoots op tijd een betalingsherinnering.
Facturen
Bedrijven en vrije beroepen hebben de mogelijkheid een factuur aan te vragen bij een online bestelling. Deze wordt samen met de bestelling opgestuurd of  is beschikbaar wanneer de klant de artikelen afhaalt in onze winkel.
Baby’s Corner garandeert dat de goederen  conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen  die de klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van  het product. Baby’s Corner garandeert de klant natuurlijk ook dat onze  goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande  wetten.
Alle elektrische en elektronische artikelen die Baby’s Corner aanbiedt genieten twee jaar  wettelijke garantie, tenzij de fabrikant een langere garantietermijn  voorschrijft. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging  van het defecte artikel. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan  het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld,  dan wel vervangen.
Voor zover dit  mogelijk en redelijk is, heeft de klant de keuze tussen herstelling of  vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig  of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden  uitgevoerd, heeft de klant het recht om een prijsverlaging of de  ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
Indien  het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de  levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Baby’s Corner het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de  klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig  was.
Een artikel valt niet onder  garantie in de volgende gevallen: Indien de slijtage als normaal kan  worden beschouwd. Indien er veranderingen in of aan het artikel zijn  aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met de toestemming  van Baby’s Corner of de fabrikant zijn verricht. Indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is. Indien  de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend  of onoordeelkundig gebruik. Indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Indien de beschadiging is ontstaan door een externe oorzaak (vb. vallen, bliksem,  stroomstoring, etc.).
Een artikel kan  worden teruggezonden op kosten van de klant. Baby’s Corner draagt zorg  voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant.  Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd  met het defecte product, een kopie van de rekening en het  garantiebewijs mee teruggestuurd worden.
Wanneer  na controle van de technische dienst blijkt dat het artikel niet defect  is, dan zullen er steeds bestekkosten worden aangerekend.
Voldoet het artikel niet aan je verwachtingen? En heb je je pakket aan huis laten leveren? Aangezien je het hebt aangekocht zonder het op voorhand  te zien, gaat het om verkoop op afstand. Daarom kan je gebruik maken van je herroepingsrecht en het artikel binnen de 14 kalenderdagen retourneren.
Als de klant goederen bij Baby’s Corner  koopt, heeft de klant gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om  te beslissen dat de klant de goederen niet wil houden. De klant kan de  bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden  terugsturen. De kosten hiervoor betaalt de klant zelf. Binnen de 30  dagen nadat Baby’s Corner de bestelling teruggekregen heeft, betaalt  Baby’s Corner de klant de volledige aankoopprijs ervan terug via  overschrijving.
Vermits er tijdens  transporten al eens iets kan gebeuren raadt Baby’s Corner de klant ten  stelligste aan om de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te  inspecteren.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn dus voor de rekening van de klant
Baby’s Corner mag wachten met terugbetaling tot Baby’s Corner de goederen heeft teruggekregen en geïnspecteerd (zie 4.5)
Tijdens  de eerste 14 dagen na de levering verwacht Baby’s Corner dat de klant  zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als de klant de  goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag de  klant ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te  kunnen beoordelen of de klant het goed wenst te behouden. Teruggestuurde  goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als de klant  de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele  verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en  verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
De klant kan het retourpakket retourneren via de post, een koerier, een afhaalpunt van de koerier of in onze winkel
Om  het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, dient de klant de  retour aan te melden via een mail naar klantenservice@babyscorner.be met duidelijke vermelding van het bestelnummer en de klantgegevens. Baby’s  Corner zal de klant per  e-mail een ontvangstbevestiging van de  herroeping sturen.
Indien de klant niet  over herroepingsrecht beschikt, zal dit door Baby’s Corner duidelijk in  het aanbod althans voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- die door Baby’s Corner tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
- die snel kunnen bederven of verouderen
- specifiek bestelde goederen voor de klant
Ook cadeaucheques zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
Je kan kiezen om je pakje thuis te laten leveren. Je betaalt verzendkosten voor een bestelling beneden de €50. Vanaf een bestelling van €50 leveren we gratis bij je thuis. Voor meubelen of een kinderkamer bieden we een montage aan. Informeer je over onze voorwaarden bij onze klantendienst via mail klantendienst@babyscorner.be of telefonisch op 09 / 381 12 70.
Je kan ervoor kiezen om je pakket af te halen in de winkel. Bij verzendwijze kies je voor afhalen in de winkel.
Voor het verzenden van de artikels van de webshop maakt Baby’s Corner gebruik van de diensten van DPD.
Door  gebruik te maken van de optie om het pakket (of de pakketten) te  verzenden verklaart de klant kennis te hebben genomen van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden die gehanteerd worden door DPD en  deze te aanvaarden.
De Algemene  Leverings- en Betalingsvoorwaarden van DPD zijn terug te vinden op https://www.dpd.com/be/home/siteutilities/algemene_en_bijzondere_voorwaarden_en_diensten.
Indien  het pakket zwaarder weegt dan 31,50 kg, de omtrek groter is dan 3 meter  of de langste zijde groter is dan 1,75 meter, gelden andere tarieven  dan het standaardtarief. Bij de verwerking van de bestelling zal in dat  geval een van de medewerkers van Baby’s Corner contact opnemen met de  klant vooraleer het pakket op te sturen.

Online kopen bij the baby's corner - Shop online

Bestel nu online bij the baby's corner en we verzenden je pakketje met heel veel zorg binnen de 24u! Gratis levering vanaf €50. Heb je een vraag, ons team van mama's helpt je graag op weg: 09 381 12 70 of via klantendienst@babyscorner.be
Loading
Loading