Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

privacyverklaring

donderdag 25 juli 2019
Je privacy is belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze  privacyverklaring lichten we dit toe. Ze gaat in op 28/03/2018 en houdt rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) die op 25/05/2018 van kracht werd. We hebben het hier over gegevens van jou  als klant, als toekomstige klant of als andere betrokkene (bv. contactpersoon in een bedrijf).

Baby’s Corner bvba is als verwerkingsverantwoordelijke gevestigd te  B-9810 Nazareth, Steenweg Deinze 33. Je kan ons telefonisch bereiken (00  32 9 3811270), per mail (klantendienst@babyscorner.be) of via de website thebabyscorner.be. Het ondernemings-/BTW-nummer is 0880289351.

Verwerkingsdoeleinden

Baby’s Corner bvba biedt verschillende diensten aan. Om in contact te treden met ons, op gelijk welke manier, en van onze diensten gebruik te maken zijn gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van die gegevens dient u ons zelf aan (zoals naam, adres, contactgegevens,…). Wij ontvangen ook technische gegevens die wij bij interactie met onze diensten verzamelen, zoals apparaat gegevens. Wij verwerken deze gegevens volgens de lopende privacywetten en houden rekening met de wetgeving inzake gegevensverwerking. Door het gebruiken van onze (online) diensten geeft u ons de toestemmingen om de verstrekte informatie te gebruiken voor afhandeling van verkoop en levering van goederen, het personaliseren en verder ontwikkelen van onze diensten en algemene marketing doeleinden.

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de AVG met name
  1. Contractuele basis: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  2. Het gerechtvaardigd belang : noodzakelijk om te kunnen functioneren en ondernemen;
  3. Toestemming,
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis  van toestemming heeft de klant steeds het recht om de gegeven  toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de  vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant  worden gedeeld met een vennootschap in België die postmailings verzorgt.  Voor e-mailing wordt gewerkt met het mailingprogramma Zaius;

Bij betaling via bank- of kredietkaart zullen uw gegevens enkel opgeslagen worden bij Ogone, Europese goedgekeurde leverancier van financiële betalingsdiensten. Onze eigen servers zullen nooit bank of betalingsgegevens bevatten.

Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten kan u in contact komen met plug-ins of pixels die uw IP-adres doorgeven aan sociale netwerksites en deze informatie opslaan. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de sociale media websites aangezien zij bepalen welke informatie via plug-ins of pixels wordt doorgegeven en opgeslagen.

Baby’s Corner bvba garandeert dat de ontvangers van persoonsgegevens  de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter  bescherming van deze gegevens. Zij zullen eveneens conform de AVG moeten  werken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard  gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten  te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, wettelijke  garantieperiodes) en voor een termijn van 12 jaar na de laatste  verkooptransactie in het kader van direct marketing activiteiten.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn  persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of  onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten  beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende  persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (AVG) met inbegrip van  profilering op basis van die bepalingen.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke  verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde,  gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te  bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere  vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant  gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen  en/of een e-mail te verzenden naar klantendienst@babyscorner.be. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de  Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer  (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

Website & Cookiebeleid

Baby’s Corner BVBA beschikt over een website om u te informeren over onze producten, diensten, actuele topics, events enz.

Wat zijn cookies?

Baby’s Corner BVBA gebruikt op haar website(s) cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd). Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of toestel worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.
Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur.
Baby’s Corner BVBA gebruikt cookies om:
  • Het gebruik en de functionaliteiten van haar websites en apps te verbeteren;
  • Te analyseren hoe gebruikers van onze websites en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; en
  • De gebruikers van onze websites en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.
Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze websites worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze websites beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.
Cookies kunnen zowel door Baby’s Corner BVBA als door andere partijen geplaatst worden. Wanneer wij derden toelaten op onze websites cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden uitgewisseld.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat je door onze websites en apps kan navigeren en de functionaliteiten kan gebruiken.
Functionele cookies: dit type cookies maakt het functioneren van onze websites en apps makkelijker en zorgt voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.
Performantie cookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps zoals het aantal bezoekers, welke populaire webpagina’s zijn en de tijd die gebruikers spenderen op een bepaalde webpagina. Op basis van het gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en de gebruikservaring optimaliseren en personaliseren. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics: Deze tool zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Meer info over hoe Google je gegevens gebruikt is te vinden op: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.
Advertentiecookies: op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens kunnen wij onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses en jou enkel gepersonaliseerde reclameboodschappen tonen. Met de cookies en hulpmiddelen van het advertentienetwerk van bijvoorbeeld Google (Google AdWords), Facebook (Facebook Ads) en AdRoll (NextRoll) kunnen we jou ook op de websites die deel uitmaken van die netwerken reclame tonen voor Baby’s Corner BVBA diensten waar je mogelijk interesse voor hebt.

Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of "Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan je op de website http://www.youronlinechoices.com/ kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen.
Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de Baby’s Corner BVBA websites en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps. 
Laden
Laden